Přihláška do Horoklubu.pdf

Přihláška do ČHS.pdf


Členské příspěvky (roční):

200 Kč  (do 15ti let)

300 Kč  (starší 15ti let)

2111750217/0100 (variabilní symbol rodné číslo)